ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΒΟ.

 

Πρόεδρος: Ευάγγελος Καραγεωργίου
Αντιπρόεδρος:
Νικόλαος Μερκούρης
Γενικός Γραμματέας: Γεώργιος Δεσλής
Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας:
Ταμίας: Κωνσταντίνος Μπαλατσούκας
Μέλος: Ευστάθιος Τσίγκας
Μέλος:

Πρόεδρος:

Ευάγγελος Καραγεωργίου

Αντιπρόεδρος:

Νικόλαος Μερκούρης

Γενικός Γραμματέας:

Γεώργιος Δεσλής 

Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας:

Ταμίας:

Κωνσταντίνος Μπαλατσούκας

Μέλος:  Ευστάθιος Τσίγκας
Μέλος:  

 

Loading...